PLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádrže
0951 001 746
info@plasticwork.sk
Horná Breznica 25

Atypické výrobky

Atypické výrobky

V prípade záujmu o výrobu atypického výrobku Nás kontaktujte.

Galvanizačné vane

Galvanizačné vane sú určené k udržovaniu veľkého objemu kyselín a agresívnych kvapalín na galvanizačných linkách. Vyrábame na mieru podľa individuálnych potrieb.

Poklopy

  • Plastový poklop , samonosný pochôdzny do 200kg
  • Výška (5cm) – priemer (60cm)
  • Na požiadavku je možné vyrobiť poklop s ľubovoľným priemerom.

Revízny vstup - predlženie

V prípade nutnosti osadenia nádrže alebo vodomernej šachty hlbšie ako je základná výška revízneho vstupu (komína), sa výška predĺži nadstavcom revízneho vstupu. Nadstavec je univerzálny pre všetky naše nádrže a vodomerné šachty. Osadenie nadstavca je zabezpečené osadením na lemové zúženie zasunutím na revízny vstup.

Pozor! Pri zvýšení hĺbky zvyšujete aj násyp na nádrž či vodomernú šachtu, dbajte na to aby ste nádrž nadmerným násypom nepreťažili.