PLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádrže
0951 001 746
info@plasticwork.sk
Horná Breznica 25

Stojatý valec

Stojatý valec

Samonosná plastová nádrž / žumpa
Je navrhnutá ako samonosná konštrukcia. Vďaka tejto konštrukcií a technológií vystuženia rebrami a stropnými stojkami vo vnútri nádrže nie je potrebné nádrž obetónovať. Nádrže sú navrhnuté a staticky spočítané pre maximálnu nosnosť a pevnosť.

Technické informácie
Plastové nádrže / žumpy sú zhotovené špeciálnou technológiou zvárania polypropylénových dosiek s hrúbkou 6 – 8 mm. Pre prístup do nádrže slúži revízny vstup o priemere 60 cm a výške 25 cm, ktorý je uzavretý plastovým poklopom, spĺňa požiadavky na celistvosť, nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie! Pokiaľ je potrebné vyrobiť poklop na určité zaťaženie, uveďte túto požiadavku do objednávky.

Osadenie plastovej nádrže / žumpy
Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž základovej dosky s hrúbkou 10-15cm. Nádrž sa osadí na základovú dosku, obsypáva sa štrkom jemnej frakcie (4/8- 8/16). Pri obsypávaní sa nádrž musí napúšťať vodou zarovno obsypom po vrstvách a zhutňovať. Nepoužívajte žiaden druh zeminy ani zeminu z výkopu!

 

Súčasťou dovozu je:

Dokumenty :

Žumpa/ nádrž samonosná
Poklop
1 x DN 110/DN 125
Certifikát (platný dokument pri kolaudácii)
Návod na montáž a obsluhu
Záručný list

Stojaté:

 
Typ Objem m³ Priemer (cm) Celková výška (cm) Výška revizného vstupu (cm) Priemer revizného vstupu (cm) Cena
S-1 1 114 125 25 60 235 EUR
S-2 2 127 175 25 60 400 EUR
S-3 3 192 125 25 60 630 EUR
S-4,3 4,3 192 175 25 60 760 EUR
S-5 5 180 225 25 60 960 EUR
S-6 6 194 225 25 60 1025 EUR
S-7,6 7,6 254 175 25 60 1240 EUR
S-8,6 8,6 234 225 25 60 1380 EUR
S-9,3 9,3 244 225 25 60 1435 EUR
S-10 10 254 225 25 60 1515 EUR
S-12 12 244 275 25 60 2100 EUR
S-13,5 13,5 294 225 25 60 2450 EUR
S-17 17 294 275 25 60 2749 EUR