PLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádrže
0951 001 746
info@plasticwork.sk
Horná Breznica 25

Šachty

Šachty - vodomerné , prečerpávacie, pre vŕtané studne

Technické informácie 
Vodomerná šachta je navrhnutá ako samonosná konštrukcia, zhotovená špeciálnou technológiou zvárania polypropylénových dosiek s hrúbkou 6 mm. Pre prístup do šachty slúži revízny vstup o priemere 60cm a výške 25cm, ktorý je uzavretý plastovým poklopom, spĺňa požiadavky na celistvosť, nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie! Pokiaľ je potrebné vyrobiť poklop na určité zaťaženie, uveďte túto požiadavku do objednávky.

 Osadenie vodomernej šachty
Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž základovej dosky s hrúbkou 10 -15cm. Šachta sa osadí na základovú dosku. Na obsypanie sa použije štrk jemnej frakcie (4/8- 8/16). Vrchná časť šachty sa obsype do ¾ výšky revízneho vstupu, zvyšok sa obsype zeminou.

Súčasťou dovozu je:

Dokumenty :

Vodomerná šachta (obsahuje stupačky)
Poklop
2x DN 32
Certifikát (platný dokument pri kolaudácii)
Návod na montáž a obsluhu
Záručný list

Šachty – Hranaté

 
Typ Dĺžka (cm) Šírka (cm) Celková výška (cm) Výška revizného vstupu (cm) Priemer revizného vstupu (cm) Cena
VŠH-1 100 100 125 25 60 320 EUR
VŠH--2 200 100 125 25 60 490 EUR
VŠH--3 120 940 175 25 60 530 EUR
VŠH-4 200 100 175 25 60 625 EUR
VŠH-5 150 150 145 25 60 650 EUR
VŠH-6 150 120 175 25 60 690 EUR
VŠH-7 150 150 175 25 60 750 EUR
VŠH-8 200 150 175 25 60 1070 EUR
VŠH-9 200 200 175 25 60 1180 EUR
VŠH-10 200 200 225 25 60 1380 EUR

Šachty – Stojaté

 
Typ Priemer (cm) Celková výška (cm) Výška revizného vstupu (cm) Priemer revizného vstupu (cm) Cena
Štandard 100 125 25 60 190 EUR
VŠ-SV-1 100 145 25 60 220 EUR
VŠ-SV-2 120 125 25 60 295 EUR
VŠ-SV-3 120 145 25 60 315 EUR
VŠ-SV-4 127 125 25 60 345 EUR
VŠ-SV-5 127 145 25 60 365 EUR
VŠ-SV-6 127 175 25 60 399 EUR
VŠ-SV-7 110 155 25 60 290 EUR
VŠ-SV-8 100 175 25 60 310 EUR