PLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádrže
0951 001 746
info@plasticwork.sk
Horná Breznica 25

Septiky

Septiky

Slúžia k zachytávaniu odpadových a splaškových vôd. Funkčnosť septiku je založená na vnútorných dvoch alebo troch čistiacich komorách .Úlohou septika je separovať pevné zložky odpadu od tekutých. Výsledkom tohto procesu je separovaná odpadová voda. Septik je riešením  hlavne tam kde nie je prístup k el. energii pre zriadenie ČOV, alebo ako finančne dostupnejšie riešenie čistiaceho objektu.

Technické informácie
Septiky sú zhotovené špeciálnou technológiou zvárania polypropylénových dosiek s hrúbkou 6 – 8 mm. Pre prístup do septiku slúži revízny vstup o priemere 60 cm a výške 25 cm, ktorý je uzavretý plastovým poklopom, spĺňa požiadavky na celistvosť, nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie! Pokiaľ je potrebné vyrobiť poklop na určité zaťaženie, uveďte túto požiadavku do objednávky.

Osadenie septiku
Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž základovej dosky s hrúbkou 10-15cm. Septik sa osadí na základovú dosku, obsypáva sa štrkom jemnej frakcie (4/8- 8/16). Pri obsypávaní sa septik napúšťa vodou zarovno obsypom po vrstvách a zhutňovať. Nepoužívajte žiaden druh zeminy ani zeminu z výkopu!

Súčasťou dovozu je:

Dokumenty:

Septik
Poklop
1 x DN 110/DN 125
Certifikát (platný dokument pri kolaudácii)
Návod na montáž a obsluhu
Záručný list
 
TypObjem m³Priemer (cm)Celková výška (cm)Výška revizného vstupu (cm)Priemer revizného vstupu (cm)Cena
S2-3K21271752560500 EUR
S3-3K31921252560660 EUR
S4,3-3K4,31921752560750 EUR
S5-3K51802252560900 EUR
S6-3K6194225256097 EUR
S7,6-3K7,625417525601150 EUR
S8,6-3K8,623422525601350 EUR
S9,3-3K9,324422525601440 EUR
S10-3K1025422525601500 EUR
S12-3K1224427525601670 EUR
S13,5-3K13,529422525601900 EUR