PLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádrže
0951 001 746
info@plasticwork.sk
Horná Breznica 25

Septiky

Septiky

Slúžia k zachytávaniu odpadových a splaškových vôd. Funkčnosť septiku je založená na vnútorných dvoch alebo troch čistiacich komorách .Úlohou septika je separovať pevné zložky odpadu od tekutých. Výsledkom tohto procesu je separovaná odpadová voda. Septik je riešením  hlavne tam kde nie je prístup k el. energii pre zriadenie ČOV, alebo ako finančne dostupnejšie riešenie čistiaceho objektu.

Technické informácie
Septiky sú zhotovené špeciálnou technológiou zvárania polypropylénových dosiek s hrúbkou 6 – 8 mm. Pre prístup do septiku slúži revízny vstup o priemere 60 cm a výške 25 cm, ktorý je uzavretý plastovým poklopom, spĺňa požiadavky na celistvosť, nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie! Pokiaľ je potrebné vyrobiť poklop na určité zaťaženie, uveďte túto požiadavku do objednávky.

Osadenie septiku
Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž základovej dosky s hrúbkou 10-15cm. Septik sa osadí na základovú dosku, obsypáva sa štrkom jemnej frakcie (4/8- 8/16). Pri obsypávaní sa septik napúšťa vodou zarovno obsypom po vrstvách a zhutňovať. Nepoužívajte žiaden druh zeminy ani zeminu z výkopu!

Súčasťou dovozu je:

Dokumenty:

Septik
Poklop
1 x DN 110/DN 125
Certifikát (platný dokument pri kolaudácii)
Návod na montáž a obsluhu
Záručný list
 
Typ Objem m³ Priemer (cm) Celková výška (cm) Výška revizného vstupu (cm) Priemer revizného vstupu (cm) Cena
S2-3K 2 127 175 25 60 550 EUR
S3-3K 3 192 125 25 60 800 EUR
S4,3-3K 4,3 192 175 25 60 960 EUR
S5-3K 5 180 225 25 60 1110 EUR
S6-3K 6 194 225 25 60 1199 EUR
S7,6-3K 7,6 254 175 25 60 1430 EUR
S8,6-3K 8,6 234 225 25 60 1580 EUR
S9,3-3K 9,3 244 225 25 60 1650 EUR
S10-3K 10 254 225 25 60 1750 EUR
S12-3K 12 244 275 25 60 2150 EUR