PLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádrže
0951 001 746
info@plasticwork.sk
Horná Breznica 25

Ležatý valec

Ležatý valec

Samonosná plastová nádrž / žumpa
Je navrhnutá ako samonosná konštrukcia. Vďaka tejto konštrukcií a technológií vystuženia rebrami a stropnými stojkami vo vnútri nádrže nie je potrebné nádrž obetónovať. Nádrže sú navrhnuté a staticky spočítané pre maximálnu nosnosť a pevnosť.

Technické informácie
Plastové nádrže / žumpy sú zhotovené špeciálnou technológiou zvárania polypropylénových dosiek s hrúbkou 6 – 8 mm. Pre prístup do nádrže slúži revízny vstup o priemere 60 cm a výške 25 cm, ktorý je uzavretý plastovým poklopom, spĺňa požiadavky na celistvosť, nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie! Pokiaľ je potrebné vyrobiť poklop na určité zaťaženie, uveďte túto požiadavku do objednávky.

Osadenie plastovej nádrže / žumpy
Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž základovej dosky s hrúbkou 10-15cm. Nádrž sa osadí na základovú dosku, obsypáva sa štrkom jemnej frakcie (4/8- 8/16). Pri obsypávaní sa nádrž musí napúšťať vodou zarovno obsypom po vrstvách a zhutňovať. Nepoužívajte žiaden druh zeminy ani zeminu z výkopu!

 

Súčasťou dovozu je:

Dokumenty :

Žumpa/ nádrž samonosná
Poklop
1 x DN 110/DN 125
Certifikát (platný dokument pri kolaudácii)
Návod na montáž a obsluhu
Záručný list

Ležaté:

 
Typ Objem m³ Priemer (cm) Dĺžka (cm) Celková výška (cm) Výška revizného vstupu (cm) Priemer revizného vstupu (cm) Cena
L-1 1 100 130 125 25 60 290 EUR
L-2 2 127 150 150 25 60 490 EUR
L-3 3 160 150 185 25 60 680 EUR
L-4 4 160 200 185 25 60 800 EUR
L-5 5 180 200 205 25 60 990 EUR
L-6,3 6,3 180 250 205 25 60 1180 EUR
L-7 7 190 250 215 25 60 1300 EUR
L-8 8 185 300 210 25 60 1590 EUR
L-9 9 195 300 220 25 60 1680 EUR
L-10,4 10 190 350 215 25 60 2150 EUR