PLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádržePLASTICWORK - plastové nádrže
0951 001 746
info@plasticwork.sk
Horná Breznica 25

Hranaté

Hranaté

Samonosná plastová nádrž / žumpa
Je navrhnutá ako samonosná konštrukcia. Vďaka tejto konštrukcií a technológií vystuženia rebrami a stropnými stojkami vo vnútri nádrže nie je potrebné nádrž obetónovať. Nádrže sú navrhnuté a staticky spočítané pre maximálnu nosnosť a pevnosť.

Technické informácie
Plastové nádrže / žumpy sú zhotovené špeciálnou technológiou zvárania polypropylénových dosiek s hrúbkou 6 – 8 mm. Pre prístup do nádrže slúži revízny vstup o priemere 60 cm a výške 25 cm, ktorý je uzavretý plastovým poklopom, spĺňa požiadavky na celistvosť, nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie! Pokiaľ je potrebné vyrobiť poklop na určité zaťaženie, uveďte túto požiadavku do objednávky.

Osadenie plastovej nádrže / žumpy
Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž základovej dosky s hrúbkou 10-15cm. Nádrž sa osadí na základovú dosku, obsypáva sa štrkom jemnej frakcie (4/8- 8/16). Pri obsypávaní sa nádrž musí napúšťať vodou zarovno obsypom po vrstvách a zhutňovať. Nepoužívajte žiaden druh zeminy ani zeminu z výkopu!

Súčasťou dovozu je:

Dokumenty :

Žumpa/ nádrž samonosná
Poklop
1 x DN 110/DN 125
Certifikát (platný dokument pri kolaudácii)
Návod na montáž a obsluhu
Záručný list

Hranaté:

 
Názov Objem m³ Dĺžka (cm) Šírka Celková výška (cm) Výška revizného vstupu (cm) Priemer revizného vstupu (cm) Cena
H-1 1 100 100 125 25 60 230 EUR
H-2 2 200 100 125 25 60 410 EUR
H-3 3 200 100 175 25 60 590 EUR
H-4 4 200 200 125 25 60 720 EUR
H-6 6 200 200 175 25 60 980 EUR
H-8 8 400 200 125 25 60 1320 EUR
H-9 9 400 150 175 25 60 1470 EUR
H-10 10 330 200 175 25 60 1580 EUR
H-12 12 400 200 175 25 60 1900 EUR
H-16 16 400 200 225 25 60 2200 EUR